Samhandling, stressforebygging og selvledelse

Det er muligheter til å forebygge stress. Det er muligheter til å utvikle samhandling. Det er muligheter til å utvikle et sterkere personlig lederskap. Det er muligheter til dette med enkle endringsprosesser bedriftsinternt med motiverte og entusiastiske medarbeidere som ønsker og ser behovet for utvikling og forandringer.
 

Kundeuttalelser om effekten av programmet Effektiv tidsstyring.

- Bruken av tid på opplegget har vore svært effektiv, med berre korte felles samlingar for deretter å gjennomføre i praksis det den enkelte har hatt behov for å arbeide med. Det er ingen tvil om at dette har gitt oss mindre stress og større handlefridom til å prioritere og fordjupe oss i viktige oppgaver. 
Borgund videregående skole
 
- Kursopplegget har en god pedagogisk tilnærming og vekker entusiasme hos medarbeiderne. Tilbakemeldingene har vært gode og det planlegges en oppfølgingssamling med fokus på personlig lederskap.           
Mattilsynet Distriktskontoret Namdal

- Gruppens måloppnåelse har overgått de forventningene vi hadde ved oppstart. Kursets styrke er at det er veldig praktisk relatert med korte plenumssamlinger med påfølgende personlige oppfølginger. Vi har også fokusert på vår møtestruktur og møtekultur og har gjennom kurset fått strammet opp vår kvalitet på møtene.  
NTE Nett AS

Kundeuttalelser om effekten av programmet Samhandling i prestasjonsgrupper.

- Gjennomføringen med fokus på personlig lederskap og samhandling i montørgruppen har for oss vært en stor suksess. Styrken med programmet er at det er praktisk rettet og skaper utfordringer og forventninger.

Istad Nett AS

- Programmet er en kombuinasjon av arbeid i samlinger og individuell innsats mellom samlingene. Programmet har styrket vår ledergruppe i arbeidet med tydeliggjøring av mål, og oppfølging av mål.            
Statens Vegvesen Trafikant og kjøretøy Nord Trøndelag

- Programmet har vært veldig praktisk rettet, en klar fordel med tanke på engasjement og involvering. Det er viktig at alle deltakerne kjenner seg igjen i sine hevrdagslige utfordringer. Det har dette programmet på en god måte bidratt til og har vært en suksessfaktor for å oppnå de gode resultatenene.  
Statens Vegvesen trafikant og kjøretøy Møre og Romsdal

 

Vår modell er basert på:

  • Gjennomføring av program internt i bedrifter og organisasjoner
  • Tilpassede teoretiske plenumssamlinger ut ifra valgt programmodell
  • Personlig veiledning og oppfølging av hver deltaker
  • Gjøres forpliktende med individuelle treningsoppgaver
  • Flere treningssamlinger

Vi tilrettelegger programgjennomføringene i samråd med våre kunder for best mulig resultat.

Se redaksjonell omtale fra Adresseavisen

Se redaksjonell omtale fra Næringsnytt

Leadership Partner Norge AS | Admin | websider levert av Fagtrykk.no